Publicerad Lämna en kommentar

10 sätt att odla potatis enkelt

odla potatis

1. Gör rätt från början – köp rätt sättpotatis

A och O för en lyckad potatisskörd är friskt utsäde. Det syns inte utanpå om potatisen är angripen av virus eller annat. Köp certifierad och kontrollerad sättpotatis. Det är bästa garanten mot sjukdomar och problem. Sätt inte potatis som du köpt i livsmedelsaffären eller som du fått av vänner och bekanta, du kan föra in smittor som ger dig ­problem i åratal ­framöver. 

2. Vilken potatis ska jag välja?

När det kommer till val av sort ska du så klart odla de potatisar du gillar mest. De populäraste är de tidiga sorterna Minerva och Rocket. Gamla sorter som fortfarande är populära är Early Puritan, Maris Bard och King Edward. I Mälardalen odlas mycket Pentland Javelin och Maria. Medans man i Norrland gärna odlar mandelpotatis. Nya sorter som är mer motståndskraftiga och passar bra för hobbyodlarna är Swift, Princess, Amandine, Cherie, Pentland Javelin, Roda, Asterix och Fakse. Det finns också mixlådor, flera sorter i samma förpackning, att köpa. Ett bra sätt att prova sig fram till en favorit. 

3. Förgro dina potatisar inomhus – och påskynda skörden

Du får cirka två veckor snabbare skörd om du förgror dina potatisar inomhus innan du sätter ut dem. Det blir extra viktigt om bladmögel slår till tidigt, då du ändå hinner få en fin skörd. Lägg potatisen ljust, helst något svalare än rumsvärme. Tomma äggkartonger passar ­perfekt. Låt dem ligga fyra till sex veckor tills knubbiga gröna groddar har utvecklats.

Det går även att förgro i fönster och då bör du börja cirka fyra veckor innan planerad utplantering. Placeras potatisen i ett långt kärl med jord i botten för att utveckla knubbiga groddar. När jorden utomhus rett sig och är cirka åtta grader eller mer planterar du ut knölarna precis som vanligt.

4. Tänk på var du planterar din potatis

Potatis kan odlas på de flesta jordar. I sandjord är det lätt att skörda. Tyngre lerjordar håller näring och vatten bättre men det krävs mer arbete för att kupa och skörda. Och det kräver mer av vårbruket.

Jorden måste vara lucker eftersom potatisens rotsystem inte kan tränga ner i alltför styva jordar. Potatis kräver inte mycket gödsel. Allt för mycket näring kan ge mycket blast och lite potatis. Gödsla med kompost eller köp gödsel i påse som fungerar bra till ett litet potatisland. 

5. När ska jag sätta potatis?

Sätt inte din potatis i alltför kall jord, den bör vara minst åtta grader på sättdjupet, annars är det bättre att potatisarna ligger kvar på förgroning. Beronde på var du bor och hur vädret ter sig får du alltså känna dig för när det är läge att plantera ut din potatis.

Sätt potatisen cirka sju centimeter djupt, räknat från ovansidan av knölen. Ungefär 80 centimeter är lagom avstånd mellan raderna. Avståndet mellan knölarna i raden beror på storleken på knölarna, från 35 centimeter för de minsta sättpotatisarna till 50 centimeter för de stora är bra riktmått.

6. Kom ihåg att kupa potatisen

Potatis sköter sig ganska bra själv, men kupning kommer du inte undan. Det betyder att du för upp jord kring plantorna. Knölarna tränger upp mot ytan när de växer och tål inte ljus. De blir då gröna och oätliga. Kupa första gången när blasten är ungefär en decimeter hög. Täck inte blasten med jord. Du behöver oftast kupa ytterligare en gång under sommaren.

7. Skörda efter hand och rensa regelbundet

Odlar du tidiga sorter är det lagam att runt midsommar känna efter i jorden om potatisen är stor nog. Eftersom att många moderna potatissorter inte blommar går det alltså inte att vänta på blomningen.

Skörda efter hand. Om ­färskpotatisen växer sig för stor kan du slå av blasten men låta potatisen vara kvar i jorden. Kupa gärna över mer jord så knölarna inte riskerar att hamna i ljuset.

Plocka bort alla knölar som är ­skadade eller ser sjuka ut. Drabbas du av bladmögel (ser ut som bruna torra fläckar på bladen) ska du slå av blasten och bränna den. Knölarna kan ligga kvar i jorden. 

odla potatis 1

8. Undvik torka genom att vattna efter väder

Potatis vill inte stå torrt, så kom ihåg att vattna regelbundet om det inte är en regnsommar. Till ett litet land funkar det med vattenkannan. Har du ett större potatisland bör du vattna med spridaren några timmar i veckan.

9. Potatis hindrar ogräs

Om du ska anlägga en ny rabatt, tagit bort buskage eller röjt mark är det en god idé att odla potatis första året. ­Potatisblasten är tät och hindrar ogräs. Kupning och skörd är också en effektiv bearbetning av jorden som hindrar ogräs från att få fäste.

10. Förebygg sjukdomar genom planering

Bladmögel är en besvärlig åkomma som kan drabba bladen på potatisplantor. Det börjar med att bladen får bruna torra fläckar som sen ger grått ludd på undersidan av bladen. Småningom angrips även potatisknölarna av brunröta och potatisen blir då oätlig.

Bästa botemedlet är att odla motståndskraftiga och tidiga sorter som hinner bli klara innan bladmöglet angriper. Nematoder, skorv och virus är andra åkommor som kan drabba potatisen.